Ký gửi chứng khoán

Khách hàng làm thủ tục ký gửi chứng khoán tại VietinBank Securities khi chứng khoán được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hồ sơ lưu ký chứng khoán bao gồm:

Đối với khách hàng là cá nhân:

Phiếu gửi chứng khoán

Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

CMTND (bản sao và bản gốc đối chiếu)

Đối với khách hàng là tổ chức:

Phiếu gửi chứng khoán

Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

ĐKKD (bản sao và bản gốc đối chiếu)

CMTND của người đại diện tổ chức sở hữu cổ phần (bản sao và bản gốc để đối chiếu)

 Sau thời gian 3 – 5 ngày làm việc, VietinBank Securities sẽ thông báo cho khách hàng kết quả ký gửi chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Nhà đầu tư chỉ được đặt lệnh bán chứng khoán sau khi hoàn tất thủ tục ký gửi chứng khoán, chứng khoán của Nhà đầu tư được quản lý dưới dạng bút toán ghi sổ trên tài khoản lưu ký chứng khoán của Nhà đầu tư mở tại VietinBank Securities.

Tải file mẫu:        
Phiếu gửi chứng khoán Tải về
Bản cam kết điều chỉnh thông tin Tải về

Đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm

Khách hàng đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm khi khách hàng nắm giữ chứng khoán được hưởng quyền tại ngày đăng ký cuối cùng.

Hồ sơ đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm bao gồm:

Giấy đăng ký mua chứng khoán

Chứng từ nộp/chuyển tiền mua

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua (nếu khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua)

 Khách hàng phải liên hệ bộ phận lưu ký để làm thủ tục đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm trong thời gian quy định.

Khách hàng chỉ được đặt lệnh bán số chứng khoán phát hành thêm trên tài khoản giao dịch khi VietinBank Securities nhận được văn bản xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm của Trung tâm lưu ký chứng khoán và thông báo về ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm qua điện thoại.

Tải file mẫu:       
Giấy đăng ký đặt mua Tải về
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua Tải về

Giao dịch chứng khoán lô lẻ

Khách hàng có nhu cầu bán chứng khoán lô lẻ liên hệ Bộ phận Lưu ký – VietinBank Securities để được hướng dẫn làm thủ tục.

Hồ sơ bán chứng khoán lô lẻ bao gồm: Giấy đề nghị mua/bán chứng khoán lô lẻ

Chứng khoán lô lẻ của khách hàng sẽ được tự doanh VietinBank Securities mua lại với mức giá thỏa thuận nhưng không nằm ngoài biên độ giao động giá theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán của cổ phiếu đó trong ngày giao dịch gần nhất.

Tiền bán chứng khoán lô lẻ của khách hàng sẽ được thanh toán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng sau 5-7 ngày làm việc. (Sau khi VietinBank Securities nhận được thông báo chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán)

Tải file mẫu:      Giấy xác nhận mua bán chứng khoán lô lẻ Tải về

Lưu ký chứng khoán
Call Now Button