Kính gửi Quý nhà Đầu tư,

VietinBank Securities kính gửi tới Quý nhà đầu tư danh mục Margin tháng 9.2022 có loại mã SBV và VSD ra khỏi danh mục.

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi theo file đính kèm.

Trân trọng!

Tệp đính kèm:

Danh mục Marging Tháng 9.2022 – Loại mã SBV và VDS
Call Now Button