Báo cáo phân tích
Bộ phận Nghiên cứu Phân tích của VietinBankSc với đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước sẽ hỗ trợ khách hàng có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

Chúng tôi thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế trong và ngoài nước, xu hướng thị trường, biến động giá chứng khoán và các nhân tố ảnh hưởng từ đó đưa ra những nhận định và đánh giá về thị trường chứng khoán và giá chứng khoán dựa trên phân tích cơ bản, đồng thời khuyến nghị thời điểm ra vào thị trường hợp lý bằng phân tích kỹ thuật.
 
Chúng tôi sử dụng các thông tin đáng tin cậy và mô hình tài chính hiện đại trong phân tích cơ bản để xây dựng những báo cáo phân tích chuyên sâu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết. Chúng tôi cũng đưa ra những dự báo tăng trưởng và giá trị hợp lý của doanh nghiệp bằng các phương pháp định giá thích hợp.
 
VietinBankSc đã xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ khách hàng chuyên nghiệp và đầy đủ bao gồm chuỗi sản phẩm phân tích súc tích và toàn diện.