Hướng dẫn giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh
 
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH PHÁI SINH
 
 

1.    Mẫu hợp đồng tương lai chỉ số VN30

2.    Mở tài khoản

3.    Nộp/rút ký quỹ

4.    Giao dịch phái sinh

5.    Thanh toán lãi/lỗ

6.    Yêu cầu ký quỹ bổ sung

 

 
 
1.       MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30
Điều khoản
Mô tả
Tên hợp đồng
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Mã hợp đồng
VN30FYYMM
Tài sản cơ sở
Chỉ số VN30
Hệ số nhân hợp đồng
100.000 đồng
Tháng đáo hạn
Tháng gần nhất, tháng kế tiếp, tháng cuối quý gần nhất, tháng cuối quý tiếp theo
Bước giá
0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 đồng)
Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày thứ năm của tuần thứ 3 của tháng đáo hạn
Giá thanh toán hàng ngày
Là mức giá được xác định cuối ngày giao dịch để tính toán lãi lỗ hàng ngày của các vị thế.
Giá thanh toán cuối cùng
Là giá đóng cửa của chỉ số VN30 tại ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng tương lai
Ngày thanh toán cuối cùng
Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toán
Thanh toán bằng tiền
 
2.       MỞ TÀI KHOẢN PHÁI SINH
Quy định mở tài khoản
Hồ sơ mở tài khoản
-          Khách hàng phải có tài khoản cơ sở tại CTS trước khi đăng ký mở tài khoản phái sinh
-          Độ tuổi quy định đối với khách hàng cá nhân trong nước là 18 tuổi trở lên
-          Thời gian kích hoạt tài khoản phái sinh là 01 ngày làm việc từ khi khách hàng mở tài khoản phái sinh tại CTS thành công
Đối với KH cá nhân trong nước: CMND hoặc thẻ căn cước
Đối với KH tổ chức trong nước:
-          GCN đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương
-          CMND của đại diện pháp luật
-          CMND của người ủy quyền (nếu có)
 
3.       NỘP/RÚT TIỀN KÝ QŨY TRÊN TÀI KHOẢN PHÁI SINH
Nguyên tắc
Nộp ký quỹ
Rút ký quỹ
Phương thức thực hiện
-          Tại quầy
-          Qua hệ thống Contact Center
-          Giao dịch trực tuyến (Nộp rút từ tài khoản thanh toán phái sinh sang tài khoản ký quỹ phái sinh và ngược lại, theo hướng dẫn sử dụng Webtrade)
Nguyên tắc thực hiện
 
Khách hàng cần đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản sau khi thực hiện rút tiền không cao hơn tỷ lệ an toàn theo quy định của CTS.
Thời gian thực hiện
Trước 16h00 ngày làm việc
 
Ghi chú: Khách hàng nên duy trì một phần tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để tránh phát sinh nghĩa vụ chậm thanh toán với CTS
 
4.       GIAO DỊCH PHÁI SINH
A.      Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu
Thời gian giao dịch
-          Khớp lệnh định kỳ mở cửa: 8h45 – 9h
-          Khớp lệnh liên tục phiên sáng: 9h-11h30
-          Khớp lệnh liên tục phiên chiều: 13h-14h30
-          Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30-14h45
-          Thỏa thuận: 8h45 –14h45
Biên độ giao động giá
+/-7%
Giá tham chiếu
Giá thanh toán cuối ngày của ngày GD liền kề trước đó hoặc giá lý thuyết trong ngày GD đầu tiên
Giới hạn lệnh
500 hợp đồng
Giới hạn vị thế
Cá nhân 5.000 HĐ, tổ chức 10.000 HĐ, NĐT chuyên nghiệp 20.000 HĐ
Phương thức giao dịch
Khớp lệnh và thỏa thuận
Đơn vị giao dịch
1 Hợp đồng
Khối lượng giao dịch tối thiểu
1 Hợp đồng
 
B.      Giao dịch chứng khoán phái sinh tại CTS
Ký quỹ trước khi đặt lệnh
Số dư ký quỹ = Tổng giá trị Ký quỹ hợp lệ - Giá trị ký quỹ yêu cầu đối với vị thế đang mở và/hoặc vị thế chờ khớp/Tỷ lệ an toàn
Sức mua khả dụng: (Số dư ký quỹ* tỷ lệ an toàn)/ tỷ lệ ký quỹ ban đầu
Số vị thế mở tối đa = Sức mua khả dụng/(Giá *hệ số nhân)
Số tiền tối thiểu mở mới vị thế =( Giá*hệ số nhân*Số lượng vị thế *tỷ lệ ký quỹ)/Tỷ lệ an toàn
 
Ví dụ: tỷ lệ cảnh báo 1: 75%, tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 14%.
Khách hàng có 40 triệu trên tài khoản, muốn mua VN30F1811 giá dự kiến 900.
Số vị thế mở tối đa = 40 triệu*75%/14%/(900*100.000)=2.38
KH muốn mở 1 vị thế số tiền tối thiểu là: 900*100.000*1*14%/75% = 16,8 triệu
 
Phương thức giao dịch
Khách hàng lựa chọn kênh đặt lệnh bao gồm:
-          Webtrade (Hướng dẫn sử dụng webtrade)
-          Tại quầy
-          Thông qua Contact Center/ NV Môi giới chứng khoán
Nhận kết quả
Khách hàng nhận kết quả:
-          Sổ lệnh trên Webtrade
-          SMS qua số điện thoại đã đăng ký
 
 
5.       THANH TOÁN LÃI/LỖ/PHÍ THUẾ
-          Giá trị lãi/lỗ của các vị thế khách hàng đang nắm giữ hoặc giao dịch trong ngày sẽ được tính toán trong ngày (ngày T)
-          Giá trị lãi/lỗ sẽ được thanh toán/cắt trên tài khoản thanh toán phái sinh cho Khách hàng vào đầu ngày giao dịch tiếp theo (ngày T +1)
-          Phí/thuế và các chi phí liên quan sẽ được tính toán cuối ngày (ngày T)
-          Đối với trường lỗ và tài khoản không đủ tiền thanh toán, Khách hàng sẽ nhận được thông báo yêu cầu nộp bổ sung sau giờ giao dịch ngày T (17 giờ) trên các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS).
-          Khách hàng có nghĩa vụ nộp tiền vào tài khoản phái sinh chậm nhất trước 10 giờ trong ngày giao dịch tiếp theo (ngày T +1). Nếu khách hàng không thực hiện theo đúng quy định, CTS sẽ thực hiện đóng bớt vị thế của khách hàng từ 10 giờ 15 phút ngày T+1.
 
 
6.       YÊU CẦU KÝ QUỸ BỔ SUNG
 
Công thức
Tỷ lệ
Loại CB
Quy định xử lý tương ứng
Tỷ lệ cảnh báo =
Giá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại CTS
Dưới 75%
An toàn
KH được mở vị thế mới hoặc rút tiền tương đương số dư ký quỹ trên tài khoản
75%
Cảnh báo 1
-    KH không được mở mới vị thế
-    KH sẽ nhận được thông báo yêu cầu nộp bổ sung sau giờ giao dịch ngày T (17 giờ) trên các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS).
-    KH có nghĩa vụ nộp tiền vào tài khoản phái sinh chậm nhất trước 10 giờ trong ngày giao dịch tiếp theo (ngày T +1). Nếu KH không thực hiện theo đúng quy định, CTS sẽ thực hiện đóng bớt vị thế của KH từ 10 giờ 15 phút ngày T+1.
 
85%
Cảnh báo 2
95%
Cảnh báo tới hạn
> Xử lý
-    KH nhận thông báo; đồng thời nộp tiền hoặc đóng bớt vị thế ngay khi chạm cảnh báo hoặc;
-    CTS đóng bớt vị thế bắt buộc trong phiên giao dịch