Giới thiệu

Điện thoại:
024.3974 1771
Hỗ trợ email
Đội ngũ nhân sự

Chúng tôi, gần 200 cán bộ và nhân viên Vietinbank Securities luôn đoàn kết tạo thành một tập thể vững mạnh để thực hiện sứ mệnh gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng và mục tiêu trở thành Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam

 


Hội đồng quản trị - Ban điều hành

Ban kiểm soát