Tư vấn niêm yết chứng khoán
Khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường. Bên cạnh đó, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp cho các cổ đông của doanh nghiêp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, VietinBankSc cam kết giúp đỡ doanh nghiệp các khâu trong quá trình niêm yết bao gồm :
  • Khảo sát doanh nghiệp, lập hồ sơ niêm yết
  • Hỗ trợ quá trình phê duyệt hồ sơ
  • Xây dựng danh sách nhà đầu tư và hỗ trợ tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng
  • Tư vấn đăng ký và niêm yết cổ phiếu
  • Tư vấn triển khai sau niêm yết