Tin tức chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
02/10/2018 4:19:31 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (CTCP Kiên Hùng)

Tệp đính kèm:  232CV-CKCT05 CB KQ Kihusea.pdf
Tin mới hơn
19/10 Công bố thông tin Hợp đồng giao dịch với người có liên quan
16/10 CTS – Thông báo về Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 của UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
08/10 CTS – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.
Tin cũ hơn
24/09 Công bố thông tin thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
20/09 CTS – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
20/09 CTS - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
29/08 Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ đối với CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu
24/08 CTS - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
13/08 CTS - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
27/07 Vietinbank Securities Công bố thông tin báo cáo trở thành cổ đông lớn đối với CVT
25/07 Công bố thông tin thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu)
19/07 Vietinbank Securities Công bố báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018
11/07 CTS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Chu Mạnh Hiền
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.157,14 -15,88 / -1,35%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH