Tin tức chi tiết

VietinBank Securities – Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan
11/06/2018 12:00:00 SA        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi

VietinBank Securities – Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan

Vui lòng xem file đính kèm./. 

Tệp đính kèm:  Cong bo thong tin.rar
Tin mới hơn
19/10 Công bố thông tin Hợp đồng giao dịch với người có liên quan
16/10 CTS – Thông báo về Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 của UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
08/10 CTS – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.
02/10 Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
24/09 Công bố thông tin thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
20/09 CTS – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
20/09 CTS - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
29/08 Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ đối với CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu
24/08 CTS - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
13/08 CTS - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
Tin cũ hơn
20/04 Công bố Thông tin Báo Cáo Tài chính quý I năm 2018
20/04 Công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu
19/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin
10/04 VIETINBANK SECURITIES CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
27/03 Công ty Chứng khoán Công thương công bố thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
27/03 Công bố thông tin: Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018
27/03 Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
29/01 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
22/01 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017
20/01 Công ty Chứng khoán Công Thương trân trọng Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2017
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.157,14 -15,88 / -1,35%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH