Tin tức chi tiết

VietinBank Securities Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự
08/01/2019 12:00:00 SA        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi

VietinBank Securities Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự  

- Bổ nhiệm lại bà Phan Hải Sâm - Phó Tổng Giám Đốc

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tú Anh nhận nhiệm vụ Kế Toán Trưởng, kiêm trưởng phòng kế toán tài chính

Vui lòng xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
04/03 Công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Chứng khoán Công thương năm 2019
24/01 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông cáo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động có chứng chỉ hành nghề
Tin cũ hơn
19/10 Công bố thông tin Hợp đồng giao dịch với người có liên quan
16/10 CTS – Thông báo về Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 của UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
08/10 CTS – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.
02/10 Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
24/09 Công bố thông tin thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
20/09 CTS – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
20/09 CTS - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
29/08 Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ đối với CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu
24/08 CTS - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
13/08 CTS - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.157,14 -15,88 / -1,35%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH