Tin tức chi tiết

Công ty Chứng khoán Công thương công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo, nhiệm kỳ 2019 – 2024
11/04/2019 12:00:00 SA        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi

 Công ty Chứng khoán Công thương công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo, nhiệm kỳ 2019 – 2024 .

Vui lòng xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
04/03 Công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Chứng khoán Công thương năm 2019
24/01 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông cáo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động có chứng chỉ hành nghề
08/01 VietinBank Securities Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự
19/10 Công bố thông tin Hợp đồng giao dịch với người có liên quan
16/10 CTS – Thông báo về Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 của UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
08/10 CTS – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.
02/10 Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
24/09 Công bố thông tin thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
20/09 CTS – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
20/09 CTS - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.157,14 -15,88 / -1,35%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH