Chính sách bảo mật

Điện thoại:
024.3974 1771
Hỗ trợ email
Khuyến cáo
Các báo cáo, các bài viết, bản tóm tắt giao dịch gồm giá cổ phiếu, biểu đồ cổ phiếu và giá quá khứ được cung cấp trên trang web chỉ cho các mục đích thông tin, không phải cho mục đích kinh doanh và được VietinBankSc xem là có mức độ tin cậy cao nhất và dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin này.

Người sử dụng cần lưu ý các nhận định, dự báo trong trang web này mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Dữ liệu Stockbiz

Dữ liệu trên trang web do một bên thứ ba cung cấp – Stockbiz. Nội dung là tài sản của Stockbiz. Stockbiz là đơn vị của Việt nam cung cấp thông tin tài chính và dữ liệu thị trường. Mặc dù VietinBankSc đã cố gắng áp dụng mọi biện pháp để đạt được sự chính xác và tin cậy của số liệu và thông tin, nhưng VietinBankSc không cam kết hay bảo đảm nào cho vấn đề này.