Chính sách bảo mật

Điện thoại:
024.3974 1771
Hỗ trợ email
Bảo mật
VietinBankSc hiểu rằng Quý Khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi. VietinBankSc rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.

Thu thập thông tin khách hàng:

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về người sử dụng chủ yếu là từ đơn đăng ký tài khoản hay các mẫu khác và các tài liệu mà người sử dụng cung cấp cho VietinBankSc trong quá trình giao dịch. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin về các giao dịch và các hoạt động của người sử dụng với VietinBankSc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà VietinBankSc cung cấp.

Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web hoặc gửi đến VietinBankSc. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên lạc với khách hàng.

Nếu giao dịch của khách hàng với VietinBankSc chấm dứt, VietinBankSc sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người sử dụng, trong phạm vi chúng tôi có thể.

Việc sử dụng và tiết lộ thông tin:

VietinBankSc biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng tôi sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:
• Để bảo vệ VietinBankSc và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của VietinBankSc và các bên thứ ba khác.
• Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý

• Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía khách hàng.