Bảo lãnh phát hành
Lựa chọn giải pháp tối ưu để huy động nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp và thực thi giải pháp huy động một cách hiệu quả nhất luôn là câu hỏi khiến nhiều doanh nghiệp trăn trở.

VietinBankSc
luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính tối ưu và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình hoạt động. Bên cạnh việc tư vấn tìm kiếm lựa chọn giải pháp tài chính hợp lý thông qua phát hành chứng khoán, VietinBankSc còn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phân phối, quảng bá và bảo đảm cho đợt phát hành thành công. Là công ty chứng khoán đã cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn thực thi các giải pháp tài chính một cách hiệu quả trong việc phân phối và phát hành chứng khoán thành công, VietinBankSc là địa chỉ tin cậy với các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm và hợp tác cùng tổ chức cung ứng dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.