Hướng dẫn nộp rút tiền mặt

1. Nộp tiền:

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán bằng hai cách:

(1) Nộp tiền trực tiếp tại Quầy Kế toán Giao dịch;

(2) Chuyển khoản vào tài khoản giao dịch chứng khoán với nội dung như sau:

Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VietinbankSc – Trụ sở chính – 306 Bà Triệu, Hà Nội, chuyển tiền vào tài khoản sau:

·         Người thụ hưởng: CTCP Chứng Khoán NH Công Thương Việt Nam

·         Số tài khoản: 147000000093

·         Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

·         Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>

Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VietinbankSc – CN Hồ Chí Minh, chuyển tiền vào tài khoản sau:

·         Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi   nhánh TP Hồ Chí Minh

·      Số tài khoản: 123000015103

·         Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

·         Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>

     Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VietinbankSc – CN Đà Nẵng, chuyển tiền vào tài khoản sau:

·   Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

·    Số tài khoản: 119002642040

·      Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn

·      Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>

 

 

2. Rút tiền:

Khách hàng có thể rút hoặc chuyển tiền bằng hai cách:

(1) Rút tiền trực tiếp tại quầy Kế toán Giao dịch VietinbankSc: Khách hàng cần xuất trình CMND.

(2) Gọi điện thoại đến VietinbankSc đề nghị chuyển tiền qua điện thoại: trong trường hợp này khách hàng cần phải ký Phụ lục Hợp đồng chuyển tiền qua điện thoại. Số điện thoại được quy định trong Phụ lục này.