Hướng dẫn nộp rút tiền mặt
1. Nộp tiền:
Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán bằng hai cách:
(1) Nộp tiền trực tiếp tại Quầy Kế toán Giao dịch;
(2) Chuyển khoản vào tài khoản giao dịch chứng khoán với nội dung như sau:
Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities – Trụ sở chính – 306 Bà Triệu, Hà Nội, chuyển tiền vào tài khoản sau:
·         Người thụ hưởng: CTCP Chứng Khoán NH Công Thương Việt Nam
·         Số tài khoản: 147000000093
·         Mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
·         Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>
Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities – CN Hồ Chí Minh, chuyển tiền vào tài khoản sau:
·         Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi   nhánh TP Hồ Chí Minh
.         Số tài khoản: 123000015103
·         Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
·         Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>
     Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities – CN Đà Nẵng, chuyển tiền vào tài khoản sau:
·   Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
·    Số tài khoản: 119002642040
·      Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn
·      Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>
Lưu ý: Nội dung nộp tiến/Chuyển khoản Khách hàng xin ghi rõ số đuôi của tiểu khoản mình, cụ thể:
-       Nộp tiền/Chuyển tiền vào TK 007C103456.01 của Nguyễn Văn A
-       Nộp tiền/Chuyển tiền vào TK 007C103456.10 của Nguyễn Văn A
-       Nộp tiền/Chuyển tiền vào TK 007C103456.50 của Nguyễn Văn A
           Trong đó: 01/10/50 là số tiểu khoản của Khách hàng mở tại Công ty Chứng khoán Công Thương
                           (01 – TK thường; 10  – TK Margin; 50 – TK Chứng khoán phái sinh)
 
2. Rút tiền:
Khách hàng có thể rút hoặc chuyển tiền bằng hai cách:
(1) Rút tiền trực tiếp tại quầy Kế toán Giao dịch Vietinbank Securities: Khách hàng cần xuất trình CMND.

(2) Gọi điện thoại đến Vietinbank Securities đề nghị chuyển tiền qua điện thoại: trong trường hợp này khách hàng cần phải ký Phụ lục Hợp đồng chuyển tiền qua điện thoại. Số điện thoại được quy định trong Phụ lục này.