VietinBank Securities cam kết mọi hoạt động của Công ty đều hướng đến lựa chọn những nhân tố tích cực nhất nhằm tạo lập thành công cho cổ đông, khách hàng và nhân viên, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Tầm nhìn: Tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.

Sứ mệnh: Tạo lập cơ hội thành công cho khách hàng, cổ đông và nhân viên, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Giá trị cốt lõi: Suy nghĩ tích cực –Thái độ tích cực – Hành động tích cực.

Tại VietinBank Securities, mỗi thành viên của chúng tôi đều nỗ lực gìn giữ, thực hành và coi giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Chúng tôi tin rằng đối mặt với những khó khăn, thách thức bằng suy nghĩ, thái độ và hành động tích cực sẽ luôn mang đến kết quả tốt đẹp hơn.

Với sự đoàn kết và đồng lòng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty, chúng tôi tự tin mang đến những giá trị ngày càng tốt đẹp hơn cho cổ đông, khách hàng, cộng đồng và cho chính mỗi thành viên trong tập thể VietinBank Securities.

Slogan: Tạo lập thành công – Seeding your success

Tôn chỉ kinh doanh
Call Now Button