Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương. –     Địa chỉ: 91 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. –     Số

Call Now Button