Thông báo Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên. 2. Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 3. Ngành nghề

Thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Đô thị Châu Đức

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. – Địa chỉ : Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. – Số

Call Now Button