THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CTG1727T2/01 PHÁT HÀNH NĂM 2017 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 14/11/2021 – 14/11/2022

      Căn cứ:                                                                                                      –    Hợp đồng  Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 43/2017/TVPH-ĐLTP /VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 22/09/2017 giữa

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CTG1929T2/02 PHÁT HÀNH NĂM 2019 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 29/10/2021 – 29/10/2022

Căn cứ:                                                                                                            –    Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 08/2019/TVPH-ĐLTP /VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 03/07/2019 giữa Công

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CTG1929T2/01 PHÁT HÀNH NĂM 2019

ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 27/09/2021 – 27/09/2022 Căn cứ:                                                                                                            –    Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Call Now Button