Thư mời nộp hồ sơ đề xuất gói mua sắm “Thuê hệ thống dự phòng cho hệ thống máy chủ phiến, hệ thống lưu trữ tập trung, thiết bị kết nối và các dịch vụ triển khai”

Công ty chứng khoán Công thương kính gửi tới các nhà cung cấp dịch vụ CNTT thư mời nộp hồ sơ đề xuất gói mua sắm “Thuê hệ thống dự phòng cho hệ thống máy chủ phiến, hệ thống lưu

Thông báo lãi suất trái phiếu CTG2230T2/02 phát hành ngày 01/11/2023 áp dụng cho kỳ tính lãi 01/11/2023 – 01/11/2024

Căn cứ:                                                                                                            –     Hợp đồng Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 02/2023/TVTP/VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 21/02/2023 giữa Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;                                                                                 –   

Thông báo lãi suất trái phiếu CTG1929T2/02 phát hành năm 2019 Áp dụng cho kỳ tính lãi 29/10/2023 – 29/10/2024

      Căn cứ:                                                                                                      –    Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 08/2019/TVPH-ĐLTP /VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 03/07/2019 giữa

Call Now Button