Thông báo lãi suất trái phiếu CTG 1929T2/02 phát hành năm 2019 Áp dụng cho kỳ tính lãi 29/10/2022 – 29/10/2023

Căn cứ:                                                                                                            –    Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 08/2019/TVPH-ĐLTP /VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 03/07/2019 giữa Công

Thông báo lãi suất trái phiếu CTG1929T2/01 phát hành năm 2019 – Áp dụng cho kỳ tính lãi 27/09/2022 – 27/09/2023

      Căn cứ:                                                                                                      –    Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 08/2019/TVPH-ĐLTP /VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 03/07/2019 giữa

Call Now Button