Thông báo lãi suất trái phiếu CTG1727T2/02 phát hành năm 2017 áp dụng cho kì tính lãi 14/12/2021 – 14/12/2022

Căn cứ:                                                                                                            Hợp đồng Đại lý phát hành, Đại lý Đăng ký và Đại lý Thanh toán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam số 43/2017/TVPH-ĐLĐKTP/ VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ngày 22/09/2017 ký kết giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng

Call Now Button