Theo Quyết định số 244/QĐ-ĐTKDV ngày 01/9/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP)

1. Tổ chức phát hàn: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại:(028) 3829 4513                    Fax: (028) 3829 0586
2. Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng…
3.Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
4.Vốn của SCIC :442.119.000.000 đồng (tương ứng 36,30 % vốn điều lệ)
5.Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần do SCIC sở hữu
6.Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
7.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
8.Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
– Loại cổ phần: cổ phần phổ thông   
– Số lượng cổ phần bán đấu giá:           44.211.900 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần     
– Giá khởi điểm:  1.255.617.960.000 đồng/ lô cổ phần
– Phương thức chào bán:   Bán đấu giá công khai theo lô cổ phần
– Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam
9.Thời gian đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00’ ngày 18/10/2021 đến 16h00’ ngày 01/11/2021
10.Nộp phiếu tham dự đấu giá:Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá Chậm nhất 11h00’ ngày 04/11/2021
11. Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá: Quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần do SCIC sở hữu
12.Hành vi vi phạm Quy chế đấu giá:Quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần do SCIC sở hữu
13.Thời gian tổ chức đấu giá:Thời gian:Bắt đầu lúc 14h30’ ngày 08/11/2021 Địa điểm:SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
14.Thời gian nộp tiền mua cổ phần:Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 15/11/2021
15.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2021
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua lô cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần do SCIC sở hữu và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hnx.vn; www.cts.vn và tại các đại lý theo Quy chế đấu giá do HNX ban hành)
Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/3AKy8p9
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Call Now Button