Căn cứ:                                                                                                     

–    Hợp đồng  Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 43/2017/TVPH-ĐLTP /VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 22/09/2017 giữa Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

–    Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn Ngân Hàng Tham Chiếu tại ngày 04/11/2021 như sau:

●    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 5.6%/năm;

●    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 5.5%/năm;  

●   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: 5.5%/năm;

●  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: 5.5%/năm.                                    

VietinBank Securities thông báo lãi suất Trái phiếu như sau:                                                   

1. Tên tổ chức phát hànhNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2. Mã Trái phiếuCTG1727T2/01
3. Mệnh giá10.000.000 đồng/Trái phiếu
4. Kỳ hạn10 năm
5. Ngày phát hành14/11/2017
6. Ngày đáo hạn14/11/2027
7. Tổng số lượng trái phiếu200.000 Trái phiếu
8. Kỳ tính lãiTừ ngày 14/11/2021, cho đến, nhưng không bao gồm ngày 14/11/2022.
9. Lãi suất áp dụng6,725%/năm (Bằng chữ: Sáu phảy bảy trăm hai mươi lăm phần trăn một năm.)  

       Lãi suất trên được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng 1,2%/năm.                                             

        Trân trọng thông báo./.                                                                                                  

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CTG1727T2/01 PHÁT HÀNH NĂM 2017 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 14/11/2021 – 14/11/2022
Call Now Button