Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Chi tiết theo file đính kèm. Trân trọng!

CTS: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Call Now Button