Kính gửi Quý nhà Đầu tư,

VietinBank Securities xin gửi báo cáo cập nhật cổ phiếu HBC ngày 04/01/2022.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

  • Giá các loại vật liệu hạ nhiệt từ tháng 7/2021 giúp biên lợi nhuận trở về mức trước đại dịch Covid-19.
  • LNST năm 2022 dự kiến tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn, đạt hơn 18,000 tỷ đồng tại quý IV/2021. 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

·        Giá mua kỳ vọng:            32,350 – 32,500 VNĐ/cổ phiếu.

·        Vùng giá bán kỳ vọng:    45,050 – 45,200 VNĐ/cổ phiếu.

·         Thời gian nắm giữ:         < 12 tháng.

·        Lợi nhuận dự kiến:          39.25%.

Thông tin chi tiết xin mọi người đọc file đính kèm.

Trân trọng;

Tệp đính kèm:

Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu HBC
Call Now Button