Ngày 25/03/2022 Công ty Chứng khoán Công thương tổ chức Hội nghị Người Lao động 2022 theo phương thức trực tuyến.

Chủ tịch HĐQT và TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng các thành viên trúng cử tổ đối thoại định kì

–  Hội nghị nhất trí với các báo cáo:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

+ Báo cáo công tác cán bộ và thực hiện chính sách đối với người lao động;

+ Báo cáo Công khai tài chính liên quan đến người lao động và sử dụng các quỹ năm 2021;

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả các cuộc đối thoại tại đơn vị.

+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, phát động thi đua của Công đoàn cơ sở.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2023); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

– Hội nghị đã thống nhất thành viên đại điện tập thể người lao động tham gia tổ đối thoại tại nơi làm việc gồm 02 đồng chí, cụ thể:

+ Đồng chí: Trần Liên Hương – Phó phòng Tổ chức Hành chính

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó phòng Phòng Môi giới và Tư vấn Đầu tư.

VietinBank Securities

VietinBank Securities tổ chức hội nghị người lao động năm 2021
Call Now Button