Căn cứ Hợp đồng Đại lý phát hành, Đại lý Đăng ký và Đại lý Thanh toán Trái Phiếu Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal số 01/2022/ĐLPH/VIETINBANK SECURITIES – NSR ngày 16/03/2022 ký kết giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo về đợt thanh toán lãi Trái phiếu như sau:

1.Tên Tổ Chức Phát Hành:Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal
2.Mệnh Giá:100.000.000 đồng/ Trái Phiếu
3.Kỳ Hạn:18 tháng     
4.Ngày Phát Hành:17/03/2022
5.Ngày Đáo Hạn:17/09/2023
6.Số lượng Trái Phiếu phát hành:10.000 Trái Phiếu
7.Giá trị Trái Phiếu phát hành:1.000.000.000.000 đồng
8.Ngày Chốt Danh Sách:08/06/2022
9.Mục đích:Thanh toán lãi từ ngày 17/03/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 17/06/2022 (92 ngày)
10.Lãi suất:10.5%/năm
11.Ngày Thanh Toán Lãi:17/06/2022
    

Đề nghị Quý trái chủ ngừng chuyển nhượng Trái Phiếu nói trên tại ngày 08/06/2022. Để việc trả lãi trái phiếu cho Quý trái chủ được thực hiện đúng hạn và chính xác, nếu có thay đổi về thông tin tài khoản nhận lãi trái phiếu so với thông tin tài khoản đang đăng ký, đề nghị Quý trái chủ thông báo cho VietinBank Securities bằng văn bản trước ngày 08/06/2022.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo ngày chốt người sở hữu trái phiếu NSRCH2223001 phát hành ngày 17/03/2022 Áp dụng cho ký tính lãi 18/03/2022 ĐẾN 17/06/2022
Call Now Button