Kính gửi Quý nhà đầu tư,

VietinBank Securities kính gửi khuyến nghị MUA cổ phiếu AAA ngày 25/05/2022 như sau:

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

  • Triển vọng bao bì sinh học tự hủy bùng nổ, giúp duy trì BLNG mảng bao bì nhựa – 9-10%;
  • Tiềm năng kinh doanh BĐS Khu công nghiệp An Phát 1, dự kiến đem lại thêm 795 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giai đoạn 2022F – 2026F;
  • Tiếp tục duy trì tài trợ vốn bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ – thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 12.000 VNĐ/cp trong năm 2022

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: MUA

  • Vùng giá mua khuyến nghị: 12.000 – 12.600 VNĐ/cổ phiếu
  • Vùng giá dự báo:               14.100 – 14.400 VNĐ/cổ phiếu
  • Thời gian nắm giữ:             <= 12 tháng
  • Lợi nhuận dự kiến:             + 15 – 18%

Tệp đính kèm:

Khuyến nghị MUA cổ phiếu AAA
Call Now Button