Kính gửi Quý nhà đầu tư,

VietinBank Securities kính gửi khuyến nghị MUA cổ phiếu PVD ngày 31/05/2022 như sau:

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Năm 2022F, BLNG của mảng dịch vụ khoan dự kiến đạt 5%, trở về mức BLNG của năm 2019 nhờ:

  1. Giá dầu tiếp tục tăng, dự báo trung bình đạt 110 đô la Mỹ/thùng, kéo theo giá thuê giàn tăng, dự kiến trung bình quanh mức 60.000 đô la mỹ/giàn;
  2. Thị trường khoan trong nước dự báo sẽ sôi động trở lại vào nửa cuối năm 2022F khi tất cả các giàn khoan đều có việc làm.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH:     MUA

  • Vùng giá mua khuyến nghị:   22.200 – 22.500 VNĐ/cổ phiếu
  • Vùng giá dự báo:              25.800 – 26.000 VNĐ/cổ phiếu
  • Thời gian nắm giữ:            <= 12 tháng
  • Lợi nhuận dự kiến:            +17%

Tệp đính kèm:

Khuyến nghị MUA cổ phiếu PVD
Call Now Button