ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 30/06/2022 – 30/06/2023

Căn cứ:                                                                                                           

–    Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 24/2018/TVPH-ĐLTP/VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ký ngày 17/05/2018 giữa Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;        

–   Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn Ngân Hàng Tham Chiếu tại ngày 21/06/2022 như sau: 
●     Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: 5,5%/năm;
●     Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 5,6%/năm;
●     Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 5,6%/năm;
●     Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam: 5,5%/năm.

       VietinBank Securities thông báo lãi suất Trái phiếu như sau:                                                   

1. Tên tổ chức phát hànhNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2. Mã Trái phiếuCTG1828T2/01
3. Mệnh giá10.000.000 đồng/Trái phiếu
4. Kỳ hạn10 năm
5. Ngày phát hành29/06/2018
6. Ngày đáo hạn29/06/2028
7. Tổng số lượng trái phiếu243.510 Trái phiếu
8. Kỳ tính lãiTừ ngày 30/06/2022, cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/06/2023.
9. Lãi suất áp dụng6,35%/năm (Bằng chữ: Sáu phẩy ba mươi lăm phần trăm một năm.)     

       Lãi suất trên được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng 0,8%/năm.                                                  

Trân trọng thông báo./.                                                              

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CTG1828T2/01 PHÁT HÀNH NĂM 2018
Call Now Button