Kính gửi Quys nhà Đầu tư,

VietinBank Securities xin gửi bản tin Chào Buổi Sáng ngày 29.06.2022 gồm một số nội dung chính như sau:

Quốc tế:

  • Chứng khoán Mỹ có phiên điều chỉnh mạnh.
  • Chứng khoán Châu Á phần lớn đi lên.
  • Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ.
  • Các NHTW châu Á chi hàng tỷ USD để bảo vệ đồng nội tệ .

Trong nước:

  • Vnindex có phiên giao dịch tích cực.
  • Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 157,76 tỷ đồng.
  • Tăng trưởng tín dụng đạt 8,15% tính đến tháng 6/2022.
  • VSD dự thảo quy chế cho phép nhà đầu tư bán cổ phiếu vào T+2.
Bản Tin Chào Buổi Sáng 29.06.2022
Call Now Button