Kính gửi: Quý Nhà đầu tư!

Căn cứ Công văn số 1508/SGDHCM-CNTT của Hose gửi các công ty chứng khoán về việc thử nghiệm và triển khai chính thức chứng khoán lô lẻ, VietinBank Securities xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư như sau:

– Kể từ ngày 12/9/2022 Hose chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ – Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán.

– Giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền;

– Giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận, cụ thể: Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30; Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00;

– Giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn, các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.

– Nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn (LO) đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn;

– Nhà đầu tư không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết; Giá khớp của chứng khoán giao dịch lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số; Mọi thắc mắc cần giải đáp Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ Tổng đài 1900588866 (Phím 0)/Nhân viên Chăm sóc Tài khoản để được hướng dẫn và trợ giúp.

Trân trọng thông báo!

Thông báo giao dịch chứng khoán lô lẻ
Call Now Button