Kính gửi:  Quý Cổ đông CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đã ký kết giữa CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Lafchemco) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities), VietinBank Securities trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Lafchemco về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN

 • Ngày đăng ký cuối cùng:                 Ngày 24/08/2022
 • Lý do và mục đích:                         Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
 • Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền:                6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
 • Thời gian nhận cổ tức bằng tiền:      Bắt đầu từ ngày 14/09/2022

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THỦ TỤ

 1. Đối với cổ đông đã lưu ký:

Cổ đông nhận tiền cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán từ ngày 03/07/2019.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký:

2.1 Ngày 14/09/2022 và  ngày 15/09/2022

 • Cổ đông chưa lưu ký nhận tiền cổ tức tại Hội trường số 4 – Nhà Hành chính II của Lafchemco
 • Khi đến làm thủ tục đề nghị Quý cổ đông xuất trình:
 • Cổ đông là cá nhân: Bản gốc và 01 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hạn sử dụng.
 • Cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu và CMND/CCCD/HC của người được giới thiệu, Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần và 01 bản sao ĐKKD.

2.2 Từ ngày 16/09/2022 trở đi:

Cổ đông nhận cổ tức tiền theo các hình thức sau:

Nhận trực tiếp tại Trụ sở chính VietinBank Securities

Phòng Kế toán – Bộ phận Kế toán giao dịch                                 

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3974 1771 (nhánh lẻ 6226).

Khi đến nhận cổ tức bằng tiền trực tiếp tại VietinBank Securities đề nghị Quý cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu mang theo:

 • Cổ đông là cá nhân: Bản gốc và 01 bản sao CMND/CCCD/HC còn hạn sử dụng.
 • Cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu, CMND/CCCD/HC của người được giới thiệu, các Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần và 01 bản sao ĐKKD.

Nhận bằng hình thức chuyển khoản qua CMND/CCCD/Tài khoản tại Ngân hàng bất kỳ hoặc:

VietinBank – Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Lâm Thao

Địa chỉ: Khu 12B Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ hoặc:

VietinBank – Trụ sở Chi nhánh Phú Thọ

Địa chỉ: 1514 Đại Lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Cổ đông nhận tiền cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản(theo mẫu file đính kèm) và bản sao CMND/CCCD/HC/ĐKKD (nếu tài khoản nhận cổ tức không mở tại VietinBank, Quý cổ đông vui lòng gửi thêm giấy tờ xác nhận tài khoản là chính chủ có dấu đỏ của Ngân hàng tại nơi mở tài khoản) về Phòng Kế toán – Bộ phận Kế toán giao dịch – Trụ sở chính VietinBank Securities.

Đối với nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, cổ đông phải đến nhận trực tiếp tại Trụ sở chính VietinBank Securities.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Lafchemco www.supelamthao.vn và website của VietinBank Securities: www.cts.vn hoặc liên hệ Tổng đài hỗ trợ: 1900588866 hoặc 0243.9741771 (nhánh lẻ 6226 – Bộ phận kế toán giao dịch hoặc nhánh lẻ 6901 – Phòng DVCK) 

Trân trọng thông báo!

Tệp đính kèm:

Thông báo trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao
Call Now Button