1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện máy.

Địa chỉ: 163 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh hạt nhựa, cho thuê kho bãi.

3. Vốn điều lệ: 72.900.000.000 đồng.

4. Số cổ phần chào bán: 6.146.200 cổ phần.

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

6. Giá khởi điểm: 137.089.000.000 đồng/ lô cổ phần.

7. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần.

8. Bước khối lượng: Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.cổ

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

10. Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX).

11. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian:Từ ngày 8h00 ngày 22/09/2022 đến 15h30 ngày 11/10/2022.

Tài khoản nộp tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Tên tài khoản : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

+ Số Tài khoản: 147000000316.

+ Mở tại: Vietinbank – CN TP Hà Nội

+ Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua 6.146.200  cổ phần của SCIC tại CTCP Điện máy”.

Địa điểm nộp hồ sơ:

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Trụ sở chính – 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng – Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

12. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở chính/Chi nhánh hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trụ sở chính/Chi nhánh CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2022. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Namký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

13. Các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

  • Không nộp phiếu tham dự đấu giá.
  • Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua.
  • Tổng số cổ phần đặt mua lớn hơn mức đăng ký.
  • Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua.
  • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm.
  • Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá.
  • Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
  • Các trường hợp khác theo Quy chế đấu giá.

14. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/10/2022 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

15. Thời gian nhận kết quả đấu giá và nộp tiền:
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Namtrả thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư và nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 18/10/2022 đến ngày 25/10/2022.

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần được hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022* Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư  vui lòng xem công bố thông tin tại các website:  www.scic.vn; https://www.hnx.vn ; http://www.cts.vn

Tệp đính kèm:

Thông báo Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.
Call Now Button