Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu

1.  Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP

2.  Tên viết tắt: PETEC

3.  Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ

Chí Minh.

4.  Số điện thoại: (028) 3930 3633 – (028) 3930 3299

5.  Số Fax: (028) 3930 5686 – (028) 39305 991

6.  Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm tỷ đồng).

7.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/03/2021.

II.   Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

1.  Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC

BÌNH ĐỊNH

2.  Tên viết tắt: PETEC BIDICO

3.  Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

4.  Số điện thoại: (056) 3822 233 , Số fax: (056) 3823 863

5.  Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu bốn

trăm bảy mươi nghìn đồng).

6.  Mã cổ phiếu: GCB

7.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 4100406219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

–    Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

–    Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

III.  Phương án chào bán

1.  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3.  Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 (Một triệu hai trăm bảy mươi tư ngàn không trăm sáu mươi tư) cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu)

4.  Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.

5.  Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành

của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 31.54%.

6.  Giá khởi điểm: 33.138.404.640 (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bốn mươi) đồng/một lô cổ phiếu (tương ứng giá khởi điểm của 1 cổ phiếu là 26.010 đồng/cổ phiếu).

7.  Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8.  Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 cổ phiếu).

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 29/09/2022 đến 16h ngày 18/10/2022 tại:

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng  Công thương Việt Nam       

Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội – Điện thoại: (024)39741771– (6966)

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1460.0000.0094 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội

CN TPHCM: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại: (024)39741771– (8607)

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1410.0000.0008 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

CN Đà Nẵng: Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng – Điện thoại (024) 39741771 – (3203)

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 117.002.642.039 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 15h00 ngày 24/10/2022.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/10/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán

TP.HCM.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn

Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 05/11/2022.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 02/11/2022.

Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá và Nhà đầu tư không được nhận lại tiền cọc:

  • Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
  • Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  • Đăng ký nhưng không đặt mua, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
  • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm
  • Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
  • Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
  • Không ký tên và/hoặc đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức);
  • Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư  vui lòng xem Công bố thông tin  tại   các   website: https://www.hsx.vn; http://www.petec.com.vn

Tài liệu đính kèm vui lòng theo dõi tại: https://bit.ly/3LNhsV1

Thông báo Bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
Call Now Button