Ngày 27/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”) đã ban hành Nghị quyết số 125/2022/NQ-HĐQT-CKCT thông qua việc giao dịch với người có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank Securities nhất trí thông qua giao dịch với người có liên quan là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”), cụ thể:

  • Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu CTCP Cảng Sài Gòn ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với VietinBank; và
  • Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu CTCP Cảng Hải Phòng ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký kết với VietinBank.

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi theo file đính kèm.

Tệp đính kèm:

VietinBank Securities CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan
Call Now Button