Kính gửi Quý khách hàng,

VietinBank Securities kính gửi Quý khách hàng danh mục chứng khoán giao dịch kí quỹ tháng 10/2022

Một số thay đổi của danh mục tháng 10:

  • Cổ phiếu được thêm vào danh mục GDKQ tháng 10: CII, CTR
  • Cổ phiếu bị loại: Không có

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Danh mục Margin T10/2022
Call Now Button