1.     Thông báo kết quả khớp lệnh/biến động số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản /thông tin thực hiện quyền qua tin nhắn SMS

Ngay khi lệnh giao dịch được thực hiện thành công, kết quả khớp lệnh sẽ được nhắn tin vào số điện thoại di động nhà đầu tư đã đăng ký trước. Mọi sự biến động tăng giảm số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản, thông tin về thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm của nhà đầu tư cũng sẽ được gửi đến số điện thoại của nhà đầu tư qua hệ thống tin nhắn SMS.

2.     Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại

Nhà đầu tư có thể gọi điện thoại đến VietinBank Securities để yêu cầu chuyển khoản tiền trên tài khoản giao dịch đến bất kỳ tài khoản mở tại ngân hàng nào với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và tuyệt đối an toàn.

3.     Dịch vụ mua chứng khoán phát hành thêm qua điện thoại

Nhà đầu tư có thể xác nhận thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm bằng cách gọi điện thoại đến VietinBank Securities để thực hiện quyền mua.

Dịch vụ hỗ trợ GDCK
Call Now Button