Vietinbank Securities cung cấp cho khách hàng các hình thức đặt lệnh sau:

1. Đặt lệnh tại Quầy Giao dịch:

   – Điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu lệnh tại Quầy Giao dịch

   – Chuyển Phiếu lệnh cho Nhân viên Môi giới

   – Nhận lại liên 2 của Phiếu lệnh từ Nhân viên Môi giới

2. Đặt lệnh qua điện thoại:

   – Gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại quy định trong hợp đồng.

   – Cung cấp thông tin theo các thứ tự sau cho Nhân viên Môi giới:

     (1) Số tài khoản

     (2) Tên chủ tài khoản

     (3) Loại lệnh (mua, bán, sửa, hủy)

     (4) Mã chứng khoán

     (5) Số lượng chứng khoán giao dịch

     (6) Mức giá

     (7) Mật khẩu được cung cấp theo quy định của VietinBank Securities.

3. Đặt lệnh qua Internet

   – Truy cập vào website của công ty: https://unitrade.cts.vn/login

   – Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu

   – Để thực hiện giao dịch, khách hàng điền đầy đủ thông tin Đặt lệnh và Mã Pin

   – Gửi lệnh

4. Thông báo kết quả giao dịch:

   – Nhận kết quả khớp lệnh trực tiếp tại Quầy Giao dịch.

   – Nhận kết quả khớp lệnh qua SMS.

  – Tra cứu trực tuyến tại website: https://unitrade.cts.vn/login       

GD Chứng khoán niêm yết
Call Now Button