1.     Hỗ trợ thanh toán một phần giá trị giao dịch mua khớp lệnh có thời hạn đối với các mã chứng khoán trong danh mục quy định của VietinBank Securities theo từng thời kỳ.

2.     Ứng trước tiền bán chứng khoán: Nhà đầu tư có thể ứng trước khoản tiền bán chứng khoán khớp lệnh ngay trong phiên với lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, nhanh chóng (tại quầy và qua điện thoại).

3.     Cầm cố chứng khoán: VietinBank Securities hợp tác với các Ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ nhà đầu tư vay tiền mua chứng khoán bằng hình thức cầm cố các mã chứng khoán nằm trong danh mục quy định của các Ngân hàng thương mại theo từng thời kỳ.

Dịch vụ hỗ trợ tài chính
Call Now Button