“ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ VÀ GIAO DỊCH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN” Tại đây.

Với lợi thế về mạng lưới giao dịch trải rộng khắp cả nước, VietinBank Securities tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức mở tài khoản giao dịch chứng khoán như sau:

Mở tài khoản trực tuyến

Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến Tại đây.

Hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản tại Phòng Môi giới – Lưu ký Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch hoặc các Điểm hỗ trợ giao dịch chứng khoán của VietinBank Securities trên toàn quốc.

Mở tài khoản trực tiếp tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Điểm hỗ trợ giao dịch của VietinBank Securities

Hồ sơ mở tài khoản bao gồm:

1. Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 01 bản

2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 02 bản

3. Giấy đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng: 02 bản

4. Và các giấy tờ sau:

– Đối với khách hàng là Cá nhân trong nước:

         (1) Chứng minh thư: 01 bản sao.

– Đối với khách hàng là Tổ chức trong nước:

(1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có công chứng;

(2) Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng: 01 bản sao có công chứng (nếu có);

(3) Chứng minh thư bản sao của Giám đốc và Kế toán trưởng.

– Đối với khách hàng là Cá nhân nước ngoài:

(1) Phiếu thông tin cá nhân nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản

(2) Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư nước ngoài đã hợp pháp hóa lãnh sự: 02 bản sao và 02 bản sao đã dịch thuật và công chứng.

(3) Hộ chiếu: 02 bản sao công chứng

– Đối với khách hàng là Tổ chức nước ngoài:

         (1) Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

         (2) Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

         (3) Giấy chỉ định người đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

         (4) CMND/Hộ chiếu của người đại diện được chỉ định của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản sao

         (5) Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tại nước sở tại: 01 bản sao có công chứng

         (6) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh của tổ chức tại Việt Nam: 01 bản sao công chứng (nếu có)

– Đối với KH là quỹ đầu tư nước ngoài:

         (1) Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

         (2) Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

         (3) Giấy chỉ định người đại diện của quỹ đầu tư nước ngoài: 01 bản

         (4) Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đại diện được chỉ định của quỹ đầu tư nước ngoài

(5) Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ tại nước sở tại: 01 bản sao có công chứng.

(6) Hoặc tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức do cơ quan quản lý có thẩm quyền.

         (7) Hoặc Bản cáo bạch, Hợp đồng tín thác hoặc Biên bản thỏa thuận góp vốn.

         (8) Hoặc Điều lệ Công ty quản lý quỹ (nếu là quỹ đầu cơ)

(*) Hồ sơ mở tài khoản của Nhà đầu tư nước ngoài cần được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp thức hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Quý khách vui lòng liên hệ với Phòng Môi giới lưu ký, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Điểm hỗ trợ giao dịch của VietinBank Securities để được hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Mở tài khoản giao dịch
Call Now Button